Ruigoord past in een eeuwenoude traditie van kunstenaarskolonies waar kunst èn leven worden geïntegreerd tot een gemeenschappelijk experiment. Ruigoord is een idealistisch èn idyllisch oord waar kunstenaars aan hun eigen oeuvre werken. Het is echter de nadruk op gezamenlijke projecten die er het karakter van eigentijdse kunstenaarskolonie aan geeft. Op eigenzinnige wijze wordt vorm gegeven aan onderlinge betrokkenheid en wordt voldaan aan de behoefte aan uitwisseling, aan gedeelde ervaringen, expressie en extase. Een menselijke oerbehoefte die zich sterker manifesteert naarmate het tijdsgewricht egocentrischer en materialistischer lijkt. De groene oase waarin Ruigoord is gelegen, beantwoordt aan de behoefte van kunstenaars om zich voor kortere of langere duur terug te kunnen trekken uit de beslommeringen van een verstedelijkte en geïndustrialiseerde omgeving, zoals dat altijd al een bestaansrede voor kunstenaarskolonies was.
Address:
Ruigoord 76, Amsterdam, North Holland, Netherlands
Web site:

You must be logged in to invite members on this network.

Full name:
Email address:
Display Name:
Date:
Time:
Details of your group:
Available Service(s):
Guest List:
Not Available
Bottle services:
Not available.
Please sign in to add a review.
Visitors
Please sign in to join the conversation.
© Ruigoord